Greenlight Livestream Promo 01
{{formatTimeToStr(abloopValue[0]*getVideoObj().duration/100)}}
{{formatTimeToStr(abloopValue[1]*getVideoObj().duration/100)}}